Ortopedio.pl
Ortopedio.plZadzwoń 8:00 - 16:0056 665 28 82

Jak uzyskać dofinansowanie z PCPR-u lub MOPS-u?

Jeśli przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy został już odebrany, a udział własny zapłacony, możesz starać się o zwrot zapłaconej kwoty udziału własnego w wysokości:
100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy) oraz 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny/środek pomocniczy (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ);

Aby otrzymać dofinansowanie należy zgłosić się do PCPR/MOPR zlokalizowanego najbliżej swojego miejsca zamieszkania, bądź skorzystać z systemu SOW na stronie internetowej PFRON i przedłożyć poniższe dokumenty:

• Ksero zlecenia/wniosku na zaopatrzenie medyczne
• Fakturę Vat lub Fakturę pro-forma na przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy (z podziałem cen)
• Oświadczenie o miesięcznych dochodach z ostatniego kwartału dla osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym. 
• Ksero orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. 
• Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS). 

Możesz również starać się o dofinansowanie przed dokonaniem zakupu produktu refundowanego. Dokumenty i wysokość dofinansowania są analogiczne jak przy dokonanym już zakupie. Zgłoś się do PCPR/MOPR zlokalizowanego najbliżej swojego miejsca zamieszkania lub wejdź na stronę www.pfron.org.pl i w systemie SOW wypełnij te same dokumenty co poprzednio i czekaj na decyzję. W przeciagu 30 dni powinieneś otrzymać informację zwrotną na temat dofinansowania i jego wysokości. Pamiętaj, dopiero po podpisaniu umowy możesz dokonać zakupu produkty refundowanego.