Ortopedio.pl
Ortopedio.plZadzwoń 56 665 28 820Koszyk

Klauzula informacyjna marketingowa - telco

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych jest Ortopedio.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń (dalej również jako „Spółka").

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email biuro@ortopedio.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.ortopedio.pl/kontakt/, telefonicznie pod numerem 56 665 28 82 lub pisemnie pod adresem Ortopedio Sp. z o.o. ul. W. Broniewskiego 6/56, 87-100 Toruń.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

- konsultacji z fizjoterapeutą - podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych.

- realizacji zamówienia - podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa.

- badania opinii – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, producentom sprzętu) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Okres przechowywania danych

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

- na podstawie zawartej umowy – 6 lat (zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa).

- na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub do czasu przedawnienia roszczeń