Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej wirusem COVID-19 pracujemy niezmiennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17 - zależy Ci na szybkim dostępie do sprzętu - zadzwoń 56 665 28 82
Ortopedio.pl
Ortopedio.plZadzwoń   8:00 - 17:0056 665 28 82

Klauzula informacyjna (marketingowa)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych jest Ortopedio.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń (dalej również jako „Spółka").

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email biuro@ortopedio.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.ortopedio.pl/kontakt/, telefonicznie pod numerem 56 665 28 82 lub pisemnie pod adresem Ortopedio Sp. z o.o. ul. W. Broniewskiego 6/56, 87-100 Toruń.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pomocą formularza kontaktowego - podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, producentom sprzętu) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub do czasu przedawnienia roszczeń.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych dla ww. celów jest dobrowolne, ale niezbędne do ich realizacji.