Ortopedio.pl
Ortopedio.plZadzwoń 8:00 - 16:0056 665 28 82

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych podanych przez Użytkownika jest Ortopedio.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu, ul. Forteczna 35-37 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000398439, NIP: 879 266 36 01, kapitał zakładowy 1 600 000 zł

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Z administratorem danych podanych przez Użytkownika na stronie można się skontaktować poprzez adres email biuro@ortopedio.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.ortopedio.pl/kontakt/ lub telefonicznie pod numerem 56 665 28 82.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz też napisać do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@neuca.pl lub adres pocztowy: ul. Forteczna 35-37 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych".

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane mogą być wykorzystane w ramach:

realizacji zamówienia - podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa.wysyłki newslettera - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda. utworzenia konta na stronie - podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa. dokonywania rezerwacji dostępności Produktów Refundowanych – podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa.udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza kontaktowego - podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych.konsultacji na czacie z fizjoterapeutą - podstawą prawną jest zawierana umowa.

badania opinii – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:

• na podstawie udzielonej zgody - nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

• na podstawie zawartej umowy – 6 lat (zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa).

• na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub do czasu przedawnienia roszczeń.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

W ramach realizacji usługi dokonywania rezerwacji dostępności Produktów Refundowanych, aptece wydającej produkt przekazujemy Imię, numer telefonu, nazwa produktu, cena produktu. Apteka przetwarza te dane jedynie na potrzebę realizacji zamówienia, na mocy umowy podpisanej z Ortopedio.pl Sp. z o.o.

W ramach realizacji zamówienia Twoje dane w zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu mogą zostać przekazane producentowi zamawianego przez Ciebie sprzętu w celu dostosowania go do Twoich potrzeb.

W przypadku usługi konsultacji z fizjoterapeutą realizowanej przez czat, dane osobowe przetwarzane są przez zewnętrzny system do jego obsługi. Dane udostępniane są więc operatorowi systemu: Live Chat Software S.A.