Kołnierz ortopedyczny, element walki z kręczem szyi u dziecka

Kołnierz ortopedyczny stanowi uzupełnienie rehabilitacji kręczu szyi dziecka. Niezależnie od przyczyn kręczu, orteza jest nieocenionym wsparciem leczenia fizjoterapeutycznego.

Ze względu na etiologię, kręcz szyi można podzielić na kręcz szyi wrodzony lub nabyty. Nieleczony może prowadzić do poważnych konsekwencji rozwojowych dziecka.

Przyczyny kręczu szyi u dziecka

Przyczyną wrodzonego kręczu szyi może być uraz okołoporodowy lub nieprawidłowe ułożenie głowy dziecka w łonie matki. Może być on również następstwem wad rozwojowych w obrębie kośćca kręgosłupa szyjnego bądź następstwem przebiegu choroby, np. Klippela- Feila.

Nieleczony kręcz szyi wrodzony powoduje niedorozwój twarzy, która po stronie kręczu wolniej się rozwija, wad zgryzu i bocznego skrzywienia kręgosłupa.

Nabyta postać kręczu szyi u dziecka, może być konsekwencją stanów zapalnych mięśnia sutkowo-mostkowo-obojczykowego po jednej stronie szyi, węzłów chłonnych szyi lub migdałków. Jest również wynikiem chorób reumatycznych lub zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego, jak dyskopatia czy przepuklina międzykręgowa. Kręcz szyi może być spowodowany też nagłym, czynnym ruchem skrętnym głowy, powodującym wzmożony skurcz mięśni szyi z jednej strony.

Występować może jako konsekwencja asymetrycznego przymusowego ułożenia głowy, wynikająca z kompensacyjnego przechylania głowy w wyniku wady słuchu lub wzroku.

Kręcz szyi dodatkowo powstaje w następstwie nieprawidłowych pozycji ułożeniowych podczas snu, jazdy samochodem, wzmożonego stresu czy przeciążeniem układu mięśniowego.

Rehabilitacja kręczu szyi dziecka

Przy kręczu szyi pochodzenia mięśniowego stosuje się masaż rozluźniający napiętej strony szyi oraz masaż mobilizujący rozciągniętej partii mięśni, ćwiczenia usprawniające i odpowiednie pozycje ułożeniowe głowy. W przypadku kręczu na tle zaburzeń kośćca, zalecane są ćwiczenia korekcyjne i specjalistyczne kołnierze ortopedyczne. Kręcz nabyty ze względu na wady słuchu i wzroku, często zanika po skorygowaniu wady. Do rehabilitacji poleca się kolorowe przybory do ćwiczeń i sensoryczne akcesoria.

Zalety kołnierza ortopedycznego

Kołnierz ortopedyczny zalecany jest przy kręczu szyi dziecka. Zaprojektowany do stymulacji bocznej, by doprowadzić kręcz szyi i głowy do pozycji centralnej bez ograniczania możliwości ruchów. Kołnierz ortopedyczny jest wygodnym urządzeniem rehabilitacyjnym i łatwym jeśli chodzi o utrzymanie higieny. Posiada mechanizm umożliwiający indywidualne dopasowanie do schorzenia. Kołnierz ma dyskretny wygląd, stabilną, wytrzymałą konstrukcję oraz wymienne elementy. Stanowi uzupełnienie rehabilitacji czynnej dziecka, przedłużając efekty ćwiczeń i pozycji złożeniowych, oraz czynno-biernie nastawia zaburzone napięcie mięśni.