Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej wirusem COVID-19 pracujemy niezmiennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17 - zależy Ci na szybkim dostępie do sprzętu - zadzwoń 56 665 28 82
Ortopedio.pl
Ortopedio.plZadzwoń   8:00 - 17:0056 665 28 82

Polityka prywatności

Spółka Ortopedio.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58,  (dalej: „Spółka”), szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających stronę internetową Spółki oraz ceni sobie ich zaufanie. Dlatego  powierzone nam dane przechowujemy z największą starannością, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką prywatności.

Niniejsza polityka prywatności ma pomóc naszym Użytkownikom  zrozumieć, jakie dane zbieramy, w jakich celach to robimy oraz jak je przechowujemy. Dane osobowe zbieramy tylko w sytuacji, kiedy są  one konieczne do realizacji oferowanych przez nas usług. Tak dzieje się chociażby podczas składania  zamówienia na naszej stronie. Prosząc Państwa o podanie swoich danych zawsze dokładnie wyjaśniamy, dlaczego ich potrzebujemy. Zbieramy tylko te dane, które są konieczne do realizacji  konkretnej usługi i tylko do niej są one wykorzystywane.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych podanych przez Użytkownika jest Ortopedio.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000398439, NIP: 879 266 36 01, kapitał zakładowy 1 600 000 zł

Dane osobowe

Dane osobowe mogą zawierać Państwa imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres wybranej do odbioru osobistego apteki, numer telefonu czy adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu prawidłowej realizacji usług przez Spółkę.

Zbieranie danych osobowych

Spółka będzie gromadziła Państwa dane osobowe jedynie w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach i nie będzie nigdy ich wykorzystywała w sposób wykraczający poza te cele.

Spółka zawsze informuje osobę zainteresowaną  o celu zbierania danych w trakcie lub przed ich pozyskaniem.

Spółka zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone.  Jeżeli zajdzie taka konieczność, Spółka podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.

Wykorzystanie danych osobowych

Spółka wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów, do jakich dane są zbierane. Przykładowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do złożenia zamówienia przez serwis, ale nie wyrazi zgody na otrzymywanie newsletterów, to nie będzie od nas otrzymywał takich komunikatów. O ile ma na to zgodę, Spółka może wykorzystywać dane osobowe m.in. do:

  • Poinformowania Państwa o produktach i usługach;
  • Przeprowadzania i śledzenia historii Państwa transakcji;
  • Przesyłania newslettera,
  • Badania Państwa opinii,
  • Umożliwienia Państwu konsultacji na czacie oraz
  • Do komunikowania się, rozwijania i handlu z Państwem.

 

Spółka zobowiązuje się nie wykorzystywać Państwa danych osobowych bez Waszej uprzedniej zgody do przeprowadzania prospekcji handlowej.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie osoby, które z powodów wykonywania czynności zawodowych muszą je znać. Spółka zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Spółka może dzielić się Państwa danymi osobowymi z podmiotami trzecimi, którymi są dostawcy towarów lub usług, jedynie wtedy gdy jest to konieczne do realizacji tych usług. Dostawcy towarów i usług są zobowiązani umową do zachowania poufności i zabezpieczenia Państwa danych osobowych, a także do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie na potrzeby usług, których dostarczanie zostało im powierzone.

Spółka nie będzie sprzedawała ani wypożyczała Państwa danych osobowych bez Państwa zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to podyktowane orzeczeniem sądowym, obowiązującym prawem lub będzie wymagane do ochrony praw i towarów Spółki.

Okres przechowywania

Spółka nie będzie przechowywała Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Prawo do dostępu, modyfikacji lub sprzeciwu

Możecie Państwo zwrócić się do Spółki z prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych będących w posiadaniu Spółki, a także możecie Państwo modyfikować lub usuwać nieaktualne dane osobowe. Macie Państwo prawo zabronić Spółce zbierania lub ujawniania Państwa danych osobowych.

W celu skorzystania z niniejszego prawa, prosimy o poinformowanie o tym fakcie pisząc do nas mailowo na adres: biuro@ortopedio.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.ortopedio.pl/kontakt/ lub telefonicznie pod numerem 56 665 28 82.

Bezpieczeństwo danych

Spółka podjęła środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.

Spółka przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

Pliki cookies

Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, Spółka gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo z naszej strony internetowej w celu usprawnienia usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom strony. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje o Państwa odwiedzinach na stronie, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronie.

Przeglądarki internetowe można ustawić tak, aby informowały o obecności plików cookies i umożliwiały ich akceptację lub odrzucenie. W ustawieniach przeglądarki można również wyłączyć zapisywanie plików cookies. Może to jednak spowodować niemożliwość korzystania z niektórych funkcji strony internetowej i dokonania niektórych czynności.

Usługi interaktywne

Nasza strona internetowa zawiera funkcję interaktywną - czat. Za jego pomocą możecie Państwo skonsultować się z naszym fizjoterapeutą. Aby skorzystać z tej funkcji, konieczna jest akceptacja regulaminu. Dane osobowe są gromadzone w celu usprawnienia usług interaktywnych i sprostania Państwa oczekiwaniom.

Osoby nieletnie

Strona internetowa Spółki nie jest przeznaczona dla osób nieletnich (poniżej osiemnastego (18) roku życia). Osobom nieletnim odradzamy podawanie jakichkolwiek informacji i danych osobowych bez zgody rodziców.

Linki do stron osób trzecich

Strona internetowa zawiera linki do stron osób trzecich. Spółka nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich odnośnie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych lub ich treści. Prosimy zatem o zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed korzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.

Wyrażenie zgody na niniejszą politykę prywatności

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, radzimy nie korzystać z witryny i nie przesyłać informacji osobistych.

Poprawki

Polityka prywatności obowiązuje od 17 sierpnia 2018 roku. Wszelkie poprawki będą wprowadzane pod tym adresem https://www.ortopedio.pl/pomoc-ortopedio/polityka-prywatnosci/ i będą obowiązywać od momentu publikacji. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie zawartości strony.